Politika


Politika

 

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 
Ames Europe Tekstil olarak kumaş üretimi faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çalışanlarımızın, ilişki kurduğumuz paydaşlarımızın, içinde bulunduğumuz toplumun ve ülkemizin çıkarlarını en üst seviyeye taşımak temel amacımızdır. Bu bağlamda kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı süreçlerimize entegre etmek ana prensibimizdir. Yol gösterici olarak kabul ettiğimiz; ulusal, uluslararası yasa, standartlar ve diğer gereklilikler ışığında süreçlerimizi sürekli iyileştireceğimizi ve faaliyetlerimizi bu yasa ve standartlara uygun olarak gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz. Müşteri talep ve isteklerinde ürün ve servislerimizi sürdürülebilir mükemmellik ve sıfır hata hedefi ile sağlamaya çalışacağız. Taşeron/alt işverenlerimiz ve tedarikçilerimiz ile işbirliği içinde sisteme uygun ve gelişebilir olmayı amaçlamaktayız.

Sahip olduğumuz ve olacağımız insan kaynağının; kişisel ve mesleki gelişimi, sağlığının korunması için gerekli olan ihtiyaçların tespiti ve karşılanması önceliğimiz olacaktır. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği yasalarını göz önünde tutarak süreçlerimizi mükemmele ulaştırarak, çalışanlarımız, taşeron/alt işverenlerimiz için en az risk faktörü ile çalışma ortamı oluşturmayı, yer aldığımız çevrenin ve çalışanlarımızın korunmasını, iyileştirilmesini ve sürekli olarak geliştirilmesini sağlamayı, çevre kirliliği ve iş kazalarını önlemeyi, bunları gerçekleştirirken de çalışanların katılım ve danışma hakkını göz önüne alacağımızı taahhüt ederiz. Hammaddelerde var olan kimyasal maddelerin, gördükleri ısıl işlem sonucunda açığa çıkaracakları kimyasalların havada yaratacağı kirliliği göz önünde bulundurarak, doğayı korumaya yönelik gerekli çalışmaları yapacağımızı belirtiriz. Ames Europe Tekstil, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak, yaşanabilecek iş kazalarını sıfıra indirmek ve meslek hastalıkları konularında bilinci arttırmak amacıyla İSG çalışmalarının içselleştirilmesi için gerekli olan eğitimleri düzenli olarak vermeye devam edecektir.

Ames Europe Tekstil “Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikası”nda yer alan noktalarda çalışanların katılımı ile sürekli gelişim ve iyileşmenin sağlanmasını yönetim tarafından taahhüt etmektedir.